Garancia

Garancia,szavatosság:


Az eladó az általa eladott termékre a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal.
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük. A szállítási sérülést csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a csomag átvételekor a sérülésről jegyzőkönyv készült. Amennyiben a csomagolás sérült és erről nem készült jegyzőkönyv, úgy az ebből eredő kár az ügyfelet terheli. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges.

Az eladó a megvásárolt termékeket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak. A hibás terméket a vásárlónak saját költségére kell visszajutattni az eladó telephelyére! Cégünk az általa eladott termékekre 12 hónap garanciát vállal. A szavatossági vagy jótállási igény elbírálását a gumiabroncs gyártó,vagy importőr végzi. Bizonyos abroncsoknál,mint külföldről származó beszerzés esetében a garanciális vizsgálat költséggel jár,melyről az eladó írásban tájékoztatja a fogyasztót.(Pozitív elbírálás esetén többletköltség nem terheli a fogyasztót.) A szavatossági vagy jótállási igény bejelentésnek tartalmaznia kell: bejelentő nevét, az abroncs részletes adatait (méret, mintázat, terhelhetőség, gyártási szám), maradvány csatornamélységet, a hiba leírását, a vásárlói számla sorszámát, garanciajegy sorszámát vagy a rendelési számot, az abroncs felszerelésének helyét és időpontját.Jótállási igény érvényesítésének feltétele a szakműhelyben történő felszerelés számlával való igazolása. A jogos reklamációnak elismert abroncsot az Eladó a Vevő kérésére kicseréli, vagy annak árát megtéríti, de az Eladó követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését, illetve értékcsökkenést számolhat fel a gumi elhasználodottságának mértékének megfelelő arányában. Kiszámítási képlet: (átlagolt csatornamélység* - 1,6 mm) osztva (gyári csatornamélység) szorozva vételárral. *átlagolt csatornamélység: a gumi mintázatának 3 különböző helyen mért csatornamélység átlaga (x+y+z)/3. A bizonyítottan gyári hibás terméket kicseréljük,vagy a vételárat visszautaljuk bankszámlára,a bizonyítástól számított 14 napon belül. A jótállási idő kezdete a számla dátuma és amennyiben a termék mellett nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben a jótállási jegy is. A jótállási körbe nem eső termékeinkre a vonatkozó jogszabályokban rögzített szavatossági idő jár.

Személy, kisteher és terepjáró gumiabroncsok esetében a garancia csak akkor érvényesíthető, amennyiben az abroncsot átlagos használati körülmények között üzemeltetik és a felszerelésre valamint az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat továbbá a gyártó előírásait betartják.
Szélsőséges út és használati körülmények esetében az abroncsraktar.hu fenntartja a jogot a garanciális felelősségének a jelen feltételektől eltérő mértékű szabályozására.

Az Eladó az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz a Fogyasztóhez eljusson. Ha a panaszt az Eladó elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A garanciális igény nem érvényesíthető:

 • helytelen tárolás miatti hibákra,
 • a jármű vagy tartozékainak hibája, pl. helytelen futómű beállítás stb. által okozott hibákra,
 • a vonatkozó szabványok, és a gyártó által adott előírások figyelmen kívül hagyása miatti, szerelési- vagy üzemeltetési hibákra,
 • javított abroncsokra,
 • nem a rendeltetés szerinti célra használt abroncsok meghibásodására,
 • baleset, rongálás vagy egyéb külső behatások okozta hibákra,
 • versenyzés, sebességi vagy egyéb kísérleti használat közben bekövetkező hibákra.

 

 • Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

  Amennyiben az Eladó és a Fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Fogyasztó számára:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Fogyasztó eljárást kezdeményezhet az Eladó székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.
 • https://bekeltetes.hu/
 • Megrendelésével Ön kijelenti,hogy elfogadja a garanciális ügyintézés feltételeit!

Személyes adatok


A vevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Az abroncsraktar.hu a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak (futárszolgálat) átadja. Az alvállalkozók az abroncsraktar.hu által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A megrendeléskor megadott címen az abroncsraktar.hu ügyfeleit jövőbeni ajánlatairól, akcióiról értesítheti.